Home » Overzicht van onze diensten

Overzicht van onze diensten

Financieel Financieel & Bestuurlijk Compleet Uitgebreid
Financieel beheer
Maandelijkse bijdragen incasseren
Facturen betalen namens VvE
(indien nodig) incassomaatregelen
Administreren bankmutaties
Jaarrekening opstellen
Aandeel reservefonds berekenen
Begeleiding kascommissie
Bestuurlijk beheer
Actueel houden eigenarenregister
Jaarvergadering organiseren
Eigenaren uitnodigen
Bijwonen Algemene Ledenvergadering en presenteren financiën (indien gewenst)
Agenda opstellen (met bestuur)
Notulen Algemene ledenvergadering opstellen en verspreiden
Bestuursvergadering bijwonen (1x per jaar)
Technisch beheer
Aannemen onderhoudsklachten (tot € 5.000)
Uitzetten bij aannemer (iom bestuur)
Toezien op uitvoering en terugkoppeling
Contracten tbv onderhoud beoordelen
Toezien op uitvoering contractonderhoud
Actualiseren meerjarenonderhoudsplanning
Begeleiden groot onderhoud*
Plan van aanpak
Aanbesteding
Beoordelen offertes (in overleg met bestuur/commissie)
Opdrachtverstrekking aan uitvoerende partij
Volledige communicatie met eigenaren
Toezicht op uitvoering
Controle technische oplevering en voortgang
Afhandelen en archiveren van garantie(bewijzen)

*het begeleiden van groot onderhoud bieden wij bij ieder pakket aan op projectbasis. Lees ons nieuwsbericht over ‘begeleiden van groot onderhoud’ als u daar meer over wilt weten.