CV-ketels in een appartementencomplex

  • don 

In een Vereniging van Eigenaars zijn veel installaties gemeenschappelijk. Voor de aansluiting van verwarmingstoestellen kan dit nogal wat betekenen. Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden en gevolgen.

VR-Ketels (verbeterd-rendement)

Tot halverwege de jaren ’90 was de VR-ketel de standaard in Nederland. Met dit Centrale Verwarmingstoestel (CV ketel) wordt een rendement van minstens 83% gehaald. Appartementen die gebouwd zijn in de periode 1970 tot 1990 zijn vrijwel allemaal uitgerust met een CLV- systeem (combinatie luchttoevoer-verbrandingsgasafvoer) dat geschikt is voor VR-ketels.

HR-Ketels (hoog-rendement)

Tegenwoordig worden er vooral HR-Ketels verkocht. Een CV-ketel mag zich HR noemen vanaf een rendement van 90%, er zijn al ketels die een rendement van 96% halen. Per 26 september 2015 is het zelfs verboden om VR-ketels te plaatsen waar een HR-ketel ook mogelijk is. De komende jaren zal de regelgeving verder toewerken naar vervangen van VR door HR.

CLV systeem (combinatie luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer)

Gestapelde bouw beschikt over het algemeen over een verticale afvoerleiding ten behoeve van de ketels. Er gelden verschillende eisen tussen een CLV voor VR en een CLV voor HR-ketels, Voornamelijk vanwege de temperatuur van de verbrandingsgassen. De VR ketel geeft veel warmere verbrandingsgassen af dan een HR ketel. De warme gassen uit de VR ketel hebben veel stijgend vermogen (hete lucht stijgt immers op), de koelere verbrandingsgassen uit de HR-ketel hebben geen stijgend vermogen. Daar komt bij dat de koelere lucht van de HR-ketel minder vocht kan vervoeren, dat vocht slaat neer en moet afgevoerd worden (condensafvoer). Een combinatie van VR en HR-ketels op één systeem zorgt voor storingen van de ketels en kan zeer gevaarlijk zijn. De verbrandingsgassen kunnen terugstromen in de woning wat voor verstikking kan zorgen.

Ketel vervangen in een appartementencomplex

Als uw appartementencomplex ouder is dan 20 jaar is de kans groot dat dit systeem ontworpen is voor VR-ketels. Laat u dus goed informeren door het bestuur en/of de beheerder van uw VvE over het systeem in uw complex. Vraag ook de leverancier van de CV-ketel of hij garandeert dat de installatie op het huidige systeem goed functioneert.

Vervangen CLV systeem

Een van de VvE’s waar wij het beheer voor verzorgen heeft uitgesproken het CLV systeem te willen vervangen. Wij zijn in overleg met een specialist op het gebied van rookgasafvoeren de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het vervangen van het CLV systeem.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid van asbest. In veel (zo niet, alle) appartementen gebouwd voor 1980 is asbest gebruikt bij het aanbrengen van de CV ketel en kanalen. Vooral vanwege de brandwerende eigenschappen. Op het moment dat de kanalen vervangen worden moet dit asbest ook gesaneerd worden.

Daarnaast moeten alle ketels die aangesloten zijn op dit systeem tegelijk vervangen worden (op een HR systeem mogen geen VR-ketels en andersom). Al met al een behoorlijke operatie die veel coördinatie vraagt. In sommige gevallen is het nodig om het gehele systeem te vervangen wat een en ander vereenvoudigt.

Tot slot: ons advies

Wij raden u aan om de leden van uw VvE  te informeren over het CLV systeem en bijbehorende CV-ketel op een algemene ledenvergadering.

Het is daarnaast verstandig dat nieuwe eigenaren binnen uw VvE op de hoogte worden gebracht van de gevaren van het plaatsen van een HR ketel op een systeem dat daar niet geschikt voor is.

Vergeet ook niet het vervangen van de kanalen op te nemen in de meerjaren onderhoudsbegroting. Bij veel VvE’s ontbreekt dit op de planning omdat deze vooral gericht is op het ‘in stand houden’ van huidige installaties, maar onze verwachting is dat de wetgever (met het oog op verduurzaming) in de komende 20 jaar het plaatsen van VR-ketels praktisch onmogelijk maakt.

Als u over bovenstaande van gedachte wil wisselen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Door: Don Klappe linkedin
9-12-2015
Fidata Vastgoeddiensten

Bronvermelding

Breman | Installatie.nl | Appartement&Eigenaar