Overzicht van diensten

Om u zo overzichtelijk mogelijk te laten zien wat Fidata kan betekenen voor u, hebben wij onze VvE beheer diensten onderverdeeld in pakketten. De pakketten zijn naar uw behoefte uit te breiden met additionele diensten. In tegenstelling tot veel andere beheerders werken wij niet met een vaste beheervergoeding per appartement, maar laten wij u in de offerte precies zien wat wij voor u doen, en hoeveel tijd dat kost. Op basis daarvan berekenen wij de beheervergoeding. Zo ziet u precies waar u voor betaalt, en betaalt u nooit teveel!

Wij bespreken graag uw wensen in een persoonlijk gesprek en doen u een VvE beheer offerte op maat, geheel vrijblijvend natuurlijk. Hieronder staat een overzicht van onze pakketten en diensten.

1. Financieel & administratief

Financieel beheer
Basis Compact Smart Plus
Maandelijkse bijdragen incasseren
Facturen betalen namens VvE
(indien nodig) incassomaatregelen
Administreren bankmutaties
Jaarrekening opstellen
Aandeel reservefonds berekenen
Begeleiding kascommissie
Archief vullen met historische VvE stukken
Op aanvraag
Administratief beheer
Basis Compact Smart Plus
Actueel houden eigenarenregister
Bijhouden gebruikers / huurdersregister
Organiseren Ledenvergadering en uitnodigen eigenaren
Bijwonen ALV en presenteren financiën
Agenda opstellen (met bestuur)
Notulen Algemene Ledenvergadering opstellen en verspreiden
Vaste accountmanager
Contact met Fidata
Jaar
Jaar
Kwartaal

Maand (week op aanvraag)

Organiseren en bijwonen vergadering
1x per jaar digitaal
1x per jaar fysiek
1x per jaar fysiek
Bestuursvergadering
1x per jaar digitaal binnen kantooruren (2x op aanvraag)
Vergaderstukken klaarzetten
Jaarverslag, begroting en agenda
Jaarverslag, begroting en agenda
Jaarverslag, begroting en agenda

2. Technisch

Technisch beheer
Techniek A Techniek B
Aannemen onderhoudsklachten (tot €5.000)
Uitzetten bij aannemer (i.o.m. bestuur)
Toezien op uitvoering en terugkoppeling
Proactief rapporteren onderhoudsmeldingen
Contractonderhoud
Techniek A Techniek B
Contracten t.b.v. onderhoud beoordelen
Toezien op uitvoering contractonderhoud
Voorzien van advies bij contractonderhoud
Op aanvraag
Aanleveren alternatieve offertes
Meerjarenonderhoudsplanning
Techniek A Techniek B
Actualiseren meerjarenonderhoudsplanning
Opvragen offertes Meerjaaronderhoudsplan (MJOP)
Voorbereiding onderhoud voor ALV
Jaarlijkse schouw en opstellen jaarplan
Voorzien van advies bij contractonderhoud
Aanleveren van stukken voor MJOP
Inhoudelijk beoordelen van MJOP
Indexeren MJOP en verwerken uitgevoerde werkzaamheden
Opstellen liquiditeitsprognose
Verzekeringen
Techniek A Techniek B

Afhandelen claims tot 2.500 mits direct herstel

Afhandelen verzekerde schades > 2.500. Wij rekenen 8% van verzekerd bedrag (vaak [deels] meeverzekerd)

Beheer (uitgevoerd door externe assurantietussen-
persoon)

3. Bestuurders

Bestuurderspakketten
Bestuur A Bestuur B
Beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE
Opstellen van de definitieve jaarstukken na afloop van het boekjaar
Vaststellen definitieve ledenbijdrage na goedkeuring exploitatierekening door ALV
Opstellen definitieve begroting voor het nieuwe boekjaar
Afsluiten verzekeringen
Zorgen voor het opnemen van een appartementsclausule in de verzekeringsovereenkomsten
Beoordelen of onredelijke hinder ontstaat door aanbrengen parket of stenen vloer
Beoordelen of toegang tot privé gedeelte nodig is in verband met werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen
Register aanleggen en houden van eigenaren en gebruikers
Het accorderen van zeer dringende reparaties zonder voorafgaande toestemming van de VvE vergadering

Vraag onze prijslijst aan

Voer uw emailadres in en ontvang een email met onze prijslijst.