Klachtenprocedure Fidata VvE Beheer

Inhoudsopgave

1.   Inleiding. 1

2.   Doel 1

3.   Wat is een klacht precies?. 1

4.   Afhandeling klachten. 2

1.          Inleiding

De medewerkers van Fidata VvE beheer zetten zich dagelijks in om het beheer van de VvE’s zo goed mogelijk te verzorgen. Ondanks deze inzet kan er natuurlijk wel iets mis gaan. Om ook dan het juiste te doen, beschikt Fidata VvE Beheer over een klachtenprocedure en een klachtenregistratiesysteem. Deze hulpmiddelen behandelen zowel interne als externe klachten.  

2.          Doel

Met de klachtenprocedure hoopt Fidata VvE Beheer passende maatregelen te kunnen nemen zodat de klacht verholpen kan worden en deze in de toekomst voorkomen wordt.

3.          Wat is een klacht precies?

In de klachtenprocedure wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe klachten.

Interne klachten

Onder interne klachten vallen klachten van een medewerker van Fidata VvE Beheer over een bepaald proces of een bepaalde werkwijze van Fidata VvE Beheer.

Externe klachten:

Externe klachten zijn schriftelijke uitingen van ontevredenheid van een relatie of klant over de medewerkers, het handelen of over een van de onderaannemers van Fidata VvE Beheer.

4.          Afhandeling klachten

Interne klachten

Stap 1: De medewerker zal de klacht schriftelijk moeten indienen bij zijn/haar leidinggevende.

Stap 2: De klacht zal in behandeling worden genomen en de verantwoordelijke binnen Fidata VvE Beheer zal naar een oplossing voor de klacht zoeken.

Externe klachten

Een klacht zal schriftelijk ingediend moeten worden. Deze kan per e-mail verstuurd worden aan info@fidata.nl of per post naar:

Fidata VvE Beheer

Zilverparkkade 25-A

8232 WJ Lelystad

Stap 1: De klacht wordt ontvangen door Fidata VvE Beheer waarna een bevestiging zal worden verstuurd.

Stap 2: De behandelaar dient de klacht binnen drie weken schriftelijk te hebben beantwoord.

Stap 3: Als er binnen drie weken na het versturen van deze schriftelijke beantwoording geen reactie is ontvangen van de klager wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Procedure vastleggen klacht Fidata:

Bij de vastlegging van een klacht moet Fidata het volgende vermelden:

5.          Geschillencommissie

Fidata is aangesloten bij de geschillencommissie. U heeft de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij degeschillencommissie.nl

Voor meer informatie, kijk op https://www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/